Kominárske služby

kominarske-sluzbyPoskytujeme tieto kominárske služby:

Nájdite svojho kominára pre váš kraj.

Kominár  pre váš kraj – Adam Deák

  • Čistenie a kontrola komínov
  • Odborné preskúšavanie komínov – revízny technik komínov
  • Kolaudácie
  • Rekonštrukcie komínov – vložkovanie
  • Výstavba viacvrstvých komínov
  • Frézovanie komínov
  • Komponenty na výstavbu komínov