Frézovanie komínov

Týmto článkom by som chcel ozrejmiť širokej verejnosti princíp frézovania komínov.

Komíny stavané klasickým spôsobom : teda murované kameninové už nespĺňajú požiadavku na moderné spotrebiče na tuhé palivá .Pôvodné komíny rozmeru 15 x 15cm sú často nevyhovujúce nakoľko rokmi prevádzky dochádza rozrušeniu muriva vo vnútri komína a nadmernému usázdaniu na vnútorných stenách čim dochádza k nefunkčnosti komína .Kotol sa extrémne zanáša a často krát docházda k zadymeniu priestoru v ktorom je spotrebič osadený.

Týmto sa majiteľ kladie otázku ako správne rekonštruovať kom.teleso ..Komín je často krát situovaný v strede domu kedy zbúranie pôvodného komína a postavenie nového si vyžaduje rozsiahle stavebné úpravy ,neobývateľnosť priestoru a neposlednom rade vyššie investičné náklady.V tomto prípade jasne vyhráva technológia frézovanie komína.Touto technológiou sa na ústie komína osadí prípravná sada a komínavá fréza sa pustí k dolnej časti komína. Frézovacia hlava na ktorej sú osadené retiazky sa pomocou hydraulického motora roztočia a odoberajú materiál z vnútornej strany komína. Vyfrézované murivo padá na spodnú časť kom,telesa kde je potom následné odobraté.

Vyfrézované kom.teleso je potom možné vyvložkovať nerezovou vložkou potrebnej dimenzie.

Celý tento proces frézovania a vložkovania 8m komína trvá cca 10hod s minimálnou prašnosťou.Takto zrekonštruovaný komín je schopný okamžitej prevádzky.

Naša spoločnosť ma zaškolených pracovníkov s dlhoročnou praxou všetky práce realizujme výlučne s našimi pracovníkmi, teda nie subdodávatelsky tím je zaručená kvalita a dodražanie termínov bez zbytočných časových. strát.

Naša spoločnosť ponúka komplexné služby v oblasti komínov ,frézovania, vložkovania komínov.

Pri frézovaní komínov sa často stretávame s problémom prístupu ku komínu,plech strecha a pod,v tomto pripade realizujeme prace vlastnou montážnou plošinou, keď všetky práce prebiehajú bez kontaktu so strechou a tým sa minimalizuje poškodenie hlavne plechových striech.

Kedy je potreba vyfrézovania komínového telesa?

 • Malá dimenzia pôvodného kom. telesa
 • Prasknutie pôvodnej vložky a jej porušenie
 • V prípade necelistvosti kom. plášťa
 • Veľké vnútorné znečistenie usadeninami, ked nie je možnosť komín vyčistiť
 • Poškodenie nadstrešneho plášťa-potreba rekonštukcie
 • Výmena za iný druh vykurovacieho telesa
 • Odstránenie nepresnosti vnútri komína pre potreby vložkovania

Chcete vedieť čo vlastne frézovanie komína je?
Pozrite si ukážkové video

Výhody už takto upraveného kom. telesa.

 • Zlepšenie ťahových podmienok
 • Lepšia údržba a čistenie po následnom vyvložkovaní nerezovou rúrou
 • Vyfrézovanie a vyvložkovanie kom. telesa za bežného chodu domácnosti
 • Odsránenie dechtu a zápachu z prasknutej pôvodnej vložky ktorá presakuje na plášť komína
 • Omnoho rýchlejšia obnova kom. systému ako celku oproti výstavbe nového kom. telesa.

Technológiu frézovania komína môžte aplikovať u komínov ktoré su primerané v dobrom techickom stave.

Čo dokaže fréza?

Minimálny prierez komína ktorý môžme frézovať je 100 mm
Ďalej frézujeme priemery 12,13,14,15,16,18,20 22,24cm
Frézujeme všetky typy komínov-tehlové, šamotové, keramické, betonové, kruhového, štvorcového a obdĺžnikového tvaru. Frézujeme 1/3 z kom. telesa.

V prípade dvojprieduchových a viac je možné frézovať iba každý druhý prieduch.

V prípade záujmu Nás prosím kontaktujte. Všetky konzultácie a zameranie priamo na stavbe riešime bezplatne.